Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w firmie Z.W. Biliński Sp.j. Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi […]

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer wniosku: POIR.03.02.01-10-0008/15 Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 3. Oś priorytetowa: […]

Wdrożenie innowacyjnego procesu droga do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Numer projektu: RPLD.02.03.01 Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu droga do sukcesu. Innowacyjny proces barwienia tekstyliów z włókien celulozowych w oparciu o zautomatyzowany zamknięty obieg solanki” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi i działania, […]

Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Bank Gospodarstwa Krajowego) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Numer projektu: POIG.04.03.00-00-D36/12 Umowa o kredyt technologiczny nr WAR/3060/12/RB Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, […]

Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług. WND-RPLD-03.02.00-00-119/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-119/11 Tytuł projektu: “Zakup ciągu do reaktywnego druku cyfrowego wysokiej rozdzielczości z wprowadzeniem nowych usług.” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł osi i działania, z […]

Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ). Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-009/12 Tytuł projektu: “Wdrożenie BAT wraz z nowymi usługami w zakresie druku zawiesinowego w Z. W. BILIŃSKI Sp. J.” Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j. Tytuł […]