Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer wniosku: POIR.03.02.01-10-0008/15

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, jakie przeprowadzone zostały przez Zakład Włókienniczy Biliński w zakresie modyfikacji struktury włókien celulozowych.

Wartość projektu: 31 205 100,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 11 162 800,00 PLN

Zapytania ofertowe:

Etap 1: ZAKOŃCZONE

Etap 2: ZAKOŃCZONE

Etap 3: ZAKOŃCZONE

Etap 4: ZAKOŃCZONE

Etap 5: ZAKOŃCZONE

Etap 6: ZAKOŃCZONE