Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Bank Gospodarstwa Krajowego) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-D36/12

Umowa o kredyt technologiczny nr WAR/3060/12/RB

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych”

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi, z której został dofinansowany projekt: 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii obróbki materiałów włókienniczych z włókien celulozowych.

Okres realizacji projektu: 02-2013 – 12-2013

Wartość projektu: 6 665 400,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 3 399 354,00 PLN

Zapytania ofertowe:

Etap 1: ZAKOŃCZONY

Etap 2: ZAKOŃCZONY

Etap 3:

STATUS PROJEKTU: ZAKOŃCZONY