W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE

Dokładamy wszelkich starań aby nasz wpływ na środowisko był jak najmniejszy, dlatego podejmujemy działania zgodne z ideą gospodarki cyrkularnej, opierającej się na tworzeniu zamkniętych pętli procesów i powtórnym wykorzystaniu surowców. Wierzymy, że odpowiedzialne zarządzanie zasobami oraz promocja działań pro-środowiskowych może realnie wpłynąć na stan naszej planety.


Współpraca z rekomendowanymi dostawcami środków do produkcji

Wszystkie stosowane przez nas środki chemiczne pochodzą od renomowanych światowych producentów i są zgodne z wymaganiami REACH. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu ochrony środowiska, mające zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, stosowanych m.in. w procesach przemysłowych.

Precyzyjne dozowanie składników i optymalizacja procesów

Korzystamy z nowoczesnego systemu automatycznego odmierzania środków chemicznych, sterowanego za pomocą centralnego oprogramowania zarządzającego produkcją. Pozwala to na dozowanie dokładnie takiej ilości substancji, która jest niezbędna do przeprowadzenia np. procesu barwienia, zapobiegając marnowaniu zasobów.

Stosowanie najlepszych dostępnych praktyk

Działania pro-ekologiczne opieramy na podstawach prawnych, które określa m.in. dyrektywa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). To jeden z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczący zaingerowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Konkluzje BAT (best available techniques) będące składnikiem tej dyrektywy, określają najlepsze dostępne rozwiązania dla określonych rodzajów działalności gospodarczej, które ograniczają negatywny wpływ przemysłu na środowisko naturalne.

Dyrektywa IPPC 96/61/WE

Założenia BAT

 • Selekcja przychodzących surowców
 • Zarządzanie chemikaliami (selekcja i dozowanie)
 • Zarządzanie strumieniami odpadów
 • Zarządzanie wodą i energią
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych

Nasze rozwiązania

 • System oczyszczania ścieków (dwie stacje uzdatniania wody)
 • System odzysku ciepła (pozwolił na ograniczenie zużycia gazu o 22%)
 • Zarządzanie chemikaliami (zautomatyzowany system zgodny z założeniami BAT)
 • Zarządzanie odpadami stałymi (selektywna zbiórka odpadów połączona z recyklingiem)
 • Technologie przyjazne środowisku (aparaty barwiarskie o niskiej krotności kąpieli)
 • Zapewnienie jakości w łańcuchu dostaw (współpraca z certyfikowanymi dostawcami tekstyliów)

RECYKLING WODY

Woda to jeden z najważniejszych zasobów, które wpływają na kształt, funkcjonowanie i rozwój przemysłu włókienniczego. Dlatego jej powtórne wykorzystanie w procesach produkcyjnych niesie za sobą korzyści ekonomiczne i przede wszystkim środowiskowe. Wśród najważniejszych jest m.in.:
– mniejsze obciążenie sieci kanalizacyjnej
– mniejsze obciążenie grupowej oczyszczalni ścieków (GOŚ)
– pozytywny wpływ na jakość ścieków oczyszczony emitowanych do środowiska przez GOŚ
– minimalizacja wpływu na obniżanie poziomu wód gruntowych poprzez zmniejszenie jej poboru

Liczby i rozwiązania mówią same za siebie:

3 l/1 kg wsadu – do takiej ilości zmniejszyliśmy zużycie wody dzięki barwieniu przy użyciu maszyn, które pracują przy niskich „krotnościach kąpieli”. Dla porównania- dawniej w przemyśle włókienniczym używano nawet do 50 litrów wody na 1 kilogram tekstyliów

50% wody w naszej firmie używane jest powtórnie w procesach produkcji, dzięki unikatowej gospodarce wodno-ściekowej opartej na zarządzaniu strumieniami ścieków

Stosowany przez nas system oczyszczania i recyklingu solanki jest pierwszym tego typu na świecie opatentowanym rozwiązaniem, wdrożonym przy udziale firm PFTechnology (Polska) i Tech-Electronica (Włochy).

CERTYFIKOWANE PARTNERSTWO

Jakość, bezpieczeństwo i rzetelność naszej firmy w łańcuchu dostaw i produkcji tekstyliów zapewnia certyfikowane partnerstwo takich programów jak:

Wybrane certyfikaty:

Certyfikat Oekotex Nr IW 00010
Certyfikat Oekotex Nr IW 00034
Certyfikat Oekotex Nr IW 00153
Certyfikat Oekotex Nr IW 00225
Certyfikat GOTS

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy interesariuszami programów międzynarodowych ENTeR i Aquares, wspieranych przez Interreg Central Union (program polityki spójności UE w ramach którego współpracują ze sobą partnerzy z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii).

ENTeR – projekt ma na celu usprawnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tekstylnymi w Europie Środkowej w zakresie gospodarki odpadami oraz promowanie innowacyjnej oferty usług przez główne lokalne ośrodki badawcze i stowarzyszenia biznesowe. Inicjatywa ta koncentruje się również na angażowaniu podmiotów publicznych w prace nad projektowaniem ekologicznym oraz zarządzaniem i optymalizacją odpadów w perspektywie cyklu życia produktu.

AQUARES – projekt skupia 10 partnerów z 9 krajów, którzy opracowują strategie efektywnego zarządzania wodą i jej ponownego wykorzystania oraz zabezpieczenia zbiorników wodnych na terenie Europy. Aquares wspiera również instytucje publiczne w podejmowaniu inicjatyw, wymianie doświadczeń i promowaniu dialogu społecznego związanego z rozwiazywaniem problemów dotyczących gospodarki wodnej.

Współpracujemy również z takimi podmiotami jak:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Instytut Włókiennictwa
PFTechnology

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego w kategorii „Zielona Gospodarka” (2017 rok)
 • Nagroda Marszałka Województwa za najlepszą pracę doktorską w 2017 roku dla dr inż. Lucyny Bilińskiej – Kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego w ZW Biliński (tematyka pracy dotyczyła gospodarki ściekowej wprowadzonej w naszej firmie)
 • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie „Ekologiczny magister i doktor” za rozprawę doktorską z dziedziny ochrony środowiska dla dr inż. Lucyny Bilińskiej

MATERIAŁY DO POBRANIA

 • Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków L Bilińska, Doctoral thesis, Lodz University of Technology, 2017
 • Coupling of electrocoagulation and ozone treatment for textile wastewater reuse L Bilińska, K Blus, M Gmurek, S Ledakowicz Chemical Engineering Journal 358, 992-1001
 • Brine Recycling from Industrial Textile Wastewater Treated by Ozone. By-Products Accumulation. Part 1: Multi Recycling Loop L. Bilińska, K. Blus, M. Gmurek, S. Ledakowicz Water 11 (3), 460
 • Brine Recycling from Industrial Textile Wastewater Treated by Ozone. By-Products Accumulation. Part 2: Scaling-Up L Bilińska, K Blus, M Gmurek, R Żyłła, S Ledakowicz Water 11 (2), 233
 • A review of the existing and emerging technologies in the combination of AOPs and biological processes in industrial textile wastewater treatment K Paździor, L Bilińska, S Ledakowicz Chemical Engineering Journal
 • WPŁYW ELEKTROKOAGULACJI NA BIODEGRADOWALNOŚĆ ŚCIEKÓW WŁÓKIENNICZYCH. L Bilińska, K Blus, S Ledakowicz Acta Scientiarum Polonorum: Biotechnologia 17 (3)
 • Textile wastewater treatment by AOPs for brine reuse L Bilińska, M Gmurek, S Ledakowicz Process Safety and Environmental Protection 109, 420-428
 • Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater K Paździor, J Wrębiak, A Klepacz-Smółka, M Gmurek, L Bilińska, L Kos, ... Journal of environmental management 195, 166-173
 • Modeling of Ozonation of CI Reactive Black 5 Through a Kinetic Approach L Bilińska, R Żyłła, K Smółka, M Gmurek, S Ledakowicz FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 25 (5 (125)), 54 – 60
 • Comparison between industrial and simulated textile wastewater treatment by AOPs–biodegradability, toxicity and cost assessment L Bilińska, M Gmurek, S Ledakowicz Chemical Engineering Journal 306, 550-559
 • Application of advanced oxidation technologies for decolorization and mineralization of textile wastewaters L Bilinska, M Gmurek, S Ledakowicz Journal of Advanced Oxidation Technologies 18 (2), 185-194
 • Ozonowanie jako etap technologii oczyszczania ścieków włókienniczych L Bilińska, J Wrębiak, S Ledakowicz Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 146--147
 • Ocena efektywności procesu koagulacji ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych L Bilińska, K Biliński, S Ledakowicz Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 143--145
 • Zintegrowana chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków włókienniczych L Bilińska, J Bemska, K Biliński, S Ledakowicz Inżynieria i Aparatura Chemiczna 51 (4), 95-97
 • Application of Fenton's reagent in the textile wastewater treatment under industrial conditions S Ledakowicz, L Bilińska, R Żyłła Ecological Chemistry and Engineering S 19 (2), 163-174
 • Możliwości wykorzystania technik pogłębionego utleniania–AOP do oczyszczania ścieków włókienniczych (barwiarskich) w warunkach przemysłowych Informator Chemika Kolorysty