Archiwa tagu: produkcja energii

„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że uzyskał pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 144 583,00 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że uzyskał pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 807 056,00 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 105 839 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską zaktualizowanych „Tymczasowych kryzysowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowania będzie miała istotny udział w kosztach rozbudowy systemu odnawialnych źródeł energii, polegającym na zwiększeniu mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych do blisko 1000 kWh. Podejmowane działania mają na celu dywersyfikację źródeł energii z uwagi na jej rosnące koszty, które przekładają się na bezpieczeństwo finansowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Rozbudowa systemu pozwoli również na zmniejszenie ilości CO2 przypadającej na każdy wyprodukowany kilogram wyrobu włókienniczego.

“Polityka energetyczna Polski w aspekcie zagrożeń rozwoju branży sektora włókienniczego” – konferencja

W piątek 9 grudnia 2022 roku w siedzibie firmy odbyła się konferencja pt: „Polityka energetyczna Polski w aspekcie zagrożeń rozwoju branży sektora włókienniczego”.

W wydarzeniu wzięli udział właściciele i specjaliści z Zakładu Włókienniczego Biliński, przedstawiciele łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz zaproszeni goście zajmujący się tematyką energetyczną i włókienniczą.

Dyskusja dotyczyła obecnej sytuacji w branży energetycznej, zarówno w wymiarze lokalnym jaki i globalnym, realizowanych i planowanych inwestycji oraz ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw o profilu włókienniczym.

Wspomniane projekty są uzależnione od prowadzonej polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zakłada dekarbonizację, czyli odejście od węgla oraz wzrost produkcji z odnawialnych źródeł. Pod uwagę brana jest również energetyka jądrowa, jednak decyzje oraz inwestycje w tym zakresie są związane z indywidualną sytuacją w danym kraju członkowskim UE. Nie bez znaczenia pozostaje również wojna w Ukrainie i obecna polityka sankcji wobec Rosji – jednego z głównych eksporterów gazu ziemnego.

W obliczu narastającego kryzysu energetycznego na świecie, pod znakiem zapytania stoi nie tylko kwestia metod wytwarzania energii, ale również sposobu jej magazynowania oraz zwiększania produkcji.

Transformacja energetyczna dotyczy zarówno użytych technologii jak również kwestii ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Przemysł włókienniczy, ściśle uzależniony od różnych źródeł i typów energii, staje przed wyzwaniem rosnących kosztów jej wytwarzania oraz wprowadzenia innowacji, które pozwolą na zachowanie konkurencyjności firm.