Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że uzyskał pomoc w ramach rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 144 583,00 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.