Wszystkie wpisy, których autorem jest Paulina

„Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Zakład Włókienniczy Biliński Sp. J z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim informuje, że otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Kwota przyznanej pomocy wyniosła 1 105 839 PLN.

Program został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Bazuje on na opublikowanych przez Komisję Europejską zaktualizowanych „Tymczasowych kryzysowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowania będzie miała istotny udział w kosztach rozbudowy systemu odnawialnych źródeł energii, polegającym na zwiększeniu mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych do blisko 1000 kWh. Podejmowane działania mają na celu dywersyfikację źródeł energii z uwagi na jej rosnące koszty, które przekładają się na bezpieczeństwo finansowe oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Rozbudowa systemu pozwoli również na zmniejszenie ilości CO2 przypadającej na każdy wyprodukowany kilogram wyrobu włókienniczego.

“Polityka energetyczna Polski w aspekcie zagrożeń rozwoju branży sektora włókienniczego” – konferencja

W piątek 9 grudnia 2022 roku w siedzibie firmy odbyła się konferencja pt: „Polityka energetyczna Polski w aspekcie zagrożeń rozwoju branży sektora włókienniczego”.

W wydarzeniu wzięli udział właściciele i specjaliści z Zakładu Włókienniczego Biliński, przedstawiciele łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz zaproszeni goście zajmujący się tematyką energetyczną i włókienniczą.

Dyskusja dotyczyła obecnej sytuacji w branży energetycznej, zarówno w wymiarze lokalnym jaki i globalnym, realizowanych i planowanych inwestycji oraz ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw o profilu włókienniczym.

Wspomniane projekty są uzależnione od prowadzonej polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zakłada dekarbonizację, czyli odejście od węgla oraz wzrost produkcji z odnawialnych źródeł. Pod uwagę brana jest również energetyka jądrowa, jednak decyzje oraz inwestycje w tym zakresie są związane z indywidualną sytuacją w danym kraju członkowskim UE. Nie bez znaczenia pozostaje również wojna w Ukrainie i obecna polityka sankcji wobec Rosji – jednego z głównych eksporterów gazu ziemnego.

W obliczu narastającego kryzysu energetycznego na świecie, pod znakiem zapytania stoi nie tylko kwestia metod wytwarzania energii, ale również sposobu jej magazynowania oraz zwiększania produkcji.

Transformacja energetyczna dotyczy zarówno użytych technologii jak również kwestii ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Przemysł włókienniczy, ściśle uzależniony od różnych źródeł i typów energii, staje przed wyzwaniem rosnących kosztów jej wytwarzania oraz wprowadzenia innowacji, które pozwolą na zachowanie konkurencyjności firm.

Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI SERVICES

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości; Produkcja tkanin odzieżowych, specjalistycznych i technicznych.

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski, największy ponadbranżowy konkurs. Jego głównymi celami są: promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wyróżnienie firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy w tym zakresie.

Dziękujemy za to wyróżnienie oraz zaufanie.

Nagroda miesięcznika Forbes dla firmy rodzinnej

Miło nam poinformować, że nasza firma zajęła III miejsce w rankingu miesięcznika Forbes „Forum Firm Rodzinnych 2021” w kategorii przedsiębiorstw o przychodach do 100 mln PLN w województwie łódzkim.

Jest to ranking opracowany przez Dun & Bradstreet we współpracy z redakcją Forbes’a. W zestawieniu mogły zostać uwzględnione firmy, w których przynajmniej dwóch udziałowców łączą więzy rodzinne i posiadają oni pakiet kontrolny.

Dodatkowo przedsiębiorstwa musiały:

  • wykazywać się dodatnim wynikiem finansowym w ostatnich latach
  • w roku 2019 wykazać się przychodem, który był nie mniejszy niż 10 mln zł netto
  • być w dobrej kondycji finansowej (nie znajdować się w stanie upadku lub likwidacji)
  • działać na rynku nieprzerwanie od 15 lat i cieszyć się dobrą opinią.

Nagrody są wręczane podczas Forum Firm Rodzinnych, w ramach którego odbywają się spotkania w całej Polsce. Eventy są okazją do wymiany doświadczeń biznesowych i wiedzy dla właścicieli firm, ekspertów oraz partnerów projektu.

Energia słoneczna wsparciem dla nowoczesnego włókiennictwa

Miło nam poinformować o ukończeniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącego budowy infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (Działanie IV. I Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV 1.2.)

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej na naszym dachu i częściach fasady budynku zostało zamontowanych 526 modułów fotowoltaicznych. Łączna moc całej instalacji to 199,88 kWp.

Inwestycja ta pozwoli nam na zrealizowanie nadrzędnego celu jakim jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, bezpośrednio z promieniowania słonecznego. To kolejny krok w usprawnianiu firmowej infrastruktury i procesów produkcyjnych tak, aby jeszcze bardziej kompleksowo realizować założenia gospodarki cyrkularnej.

Nowoczesna technologia Tex-Water-Rec z grantem!

Dr Inż. Lucyna Bilińska – prowadząca badania w Katedrze Inżynierii Molekularnej PŁ oraz Kierownik działu B+R w Zakładzie Włókienniczym Biliński, została laureatką konkursu „Small Grant Scheme”. Jej projekt pt. „Nowoczesne techniki oczyszczania i recyklingu ścieków włókienniczych z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych” znalazł się na liście 27 wniosków zarekomendowanych do dofinansowania. Na realizację nagrodzonych projektów przeznaczono sumę aż 5 mln euro.  

Celem konkursu „Small Grand Scheme”, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 jest wsparcie kobiet naukowców w rozwoju kariery naukowej.

W ramach konkursu pojedyncze podmioty z Polski mogą uzyskać dofinansowanie na dwuletnie projekty badawcze z obszaru badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Projekt prowadzony przez Lucynę Bilińską będzie realizowany przy współudziale członków zespołu badawczego prof. Jacka Tyczkowskiego. Rozwiązanie techniczne (reaktor z katalizatorem plazmowym) będzie również testowane w powiększonej skali w warunkach przemysłowych. Metoda ta ma bardzo duży potencjał wdrożeniowy. Mamy nadzieję, że stanie się skutecznym narzędziem pozwalającym na jeszcze większą ochronę zasobów wody.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za realizację projektu!