Obowiązki: 

• Praca w laboratorium zakładowym

• Rzetelne i sumienne wykonywanie pracy

• Dokonywanie wpisów pomiarów

• Dbanie o porządek na stanowisku pracy.

Wymagania:

• Samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy

• Szybkie i precyzyjne wykonywanie powierzonych zadań

• Umiejętność pracy w zespole

• Komunikatywność i punktualność

• Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium, ale nie wymagane.

Oferujemy:

  • wynagrodzenie w zależności od umiejętności i doświadczenia
  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  •  zatrudnienie bezpośrednio przez firmę na umowę o pracę
  • terminową wypłatę wynagrodzenia
  • okresowe podwyżki
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia
  • możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji: kursy, szkolenia miesięczną premię uznaniową
  • pakiet socjalny: dofinansowanie do wczasów, kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony świąteczne
  • benefity pozapłacowe na korzystnych warunkach: karty sportowe BENEFITSYSTEM: MULTILIGHT, MULTISPORT CLASSIC, MULTISPORT PLUS, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@farbiarniabilinski.pl

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 72*****924, UL. MICKIEWICZA 29, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

Podstawą przetwarzania tych danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 kodeksu pracy, a także art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w linku poniżej w punkcie „Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji”: farbiarniabilinski.pl/polityka-prywatności/

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p ó ź n. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń