Cieszymy się, że możliwość rozwoju kariery zawodowej w naszym Zakładzie spotkała się z Pani/Pana zainteresowaniem.

Przed wypełnieniem formularza aplikacyjnego prosimy o przygotowanie swojego CV w formacie doc lub pdf. W odpowiednim momencie poprosimy o załączenie tego dokumentu do formularza.

WYPEŁNIJ SWOJE CV ONLINE!

Wypełnienie formularza aplikacyjnego zajmie Ci około 10 minut.

CO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ?

Przygotuj plik CV w formacie doc lub pdf.

operator-maszyn-pracownik-produkcji

DANE PODSTAWOWE


IMIĘ:*
NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
WYKSZTAŁCENIE:

DANE KONTAKTOWE


TELEFON:
ADRES E-MAIL:*

DANE ADRESOWE

ULICA:
NUMER DOMU:
NUMER MIESZKANIA:
MIEJSCOWOŚĆ:
KOD POCZTOWY:
TWOJE CV: *maksymalny rozmiar pliku to 5MB, PDF lub DOC
OŚWIADCZENIE:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA NIP 7272720924, UL. MICKIEWICZA 29,95-050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI.
  2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres l lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej. 
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu. 
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania zgodnie z wybranym tematem oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania. 
  5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
  8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.