Obowiązki:

 • kontrola warunków pracy, stanu maszyn i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz w odbiorach maszyn
 • przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień w zakresie BHP
 • kształtowanie kultury BHP w firmie, motywowanie i inspirowanie pracowników do zaangażowanego przestrzegania ustalonych standardów
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy i regulacje prawne,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego oraz prowadzenie dokumentacji o zagrożeniach zawodowych
 • udział w opracowywaniu, wdrażaniu i weryfikowaniu wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Wymagania:

 • uprawnienia co najmniej specjalisty ds. BHP
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. rok (w branży produkcyjnej)
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa zakresu BHP i ppoż.
 • znajomość zagadnienia ergonomii i doświadczenie w jej ocenie
 • samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, organizacja pracy własnej, asertywność i odporność na stres

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • zatrudnienie bezpośrednio przez firmę na umowę o pracę
 • okresowe podwyżki
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji: kursy i szkolenia
 • miesięczne premie uznaniowe
 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wczasów, kolonii i obozów dla dzieci, paczki dla dzieci, bony świąteczne
 • benefity pozapłacowe na korzystnych warunkach: karty sportowe, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:  biuro@farbiarniabilinski.pl 

Kontakt: tel. 42 211 05 02  wew. 42

Aplikować można również za pomocą formularza dostępnego przy tym ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”