Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych
POIR.03.02.01-10-0008/15

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer projektu: POIR.03.02.01-10-0008/15

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych celem zaoferowania materiałów tekstylnych o nowych lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych

Beneficjent: Zakład Włókienniczy BILIŃSKI sp. j.

Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: 3. Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Koszt całkowity projektu: 31 205 100,00 PLN

Dofinansowanie z PARP: 11 162 800,00 PLN

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu w firmie wnioskodawcy wdrożone zostaną nowe materiały tekstylne o lepszych właściwościach wizualnych i użytkowych.

Okres realizacji projektu: 2014 - 2020


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Inteligenty Rozwój 2014-2020


OGŁOSZENIE 1 - ZAKOŃCZONE

Nabycie suszarko-stabilizatorów WYNIKI

Nabycie aparatów barwiarskich typu "Beczka" WYNIKI SPROSTOWANIE

Nabycie aparatu barwiarskiego zwrotnego typu Jigger WYNIKI SPROSTOWANIE


OGŁOSZENIE 2 - ZAKOŃCZONE

Nabycie tumblera szerokościowego ciągłego z jednostką napawającą WYNIKI


OGŁOSZENIE 3 - ZAKOŃCZONE

Nabycie maszyny kopaktorująco-sanforyzującego WYNIKI


OGŁOSZENIE 4 - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe na zakup powlekarki do dzianin WYNIKI cz.1 WYNIKI cz.2 WYNIKI cz.3


OGŁOSZENIE 5 - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe na zakup maszyny mareceryzująco-bielą cej do tkanin i dzianin WYNIKI


OGŁOSZENIE 6 - ZAKOŃCZONE

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie kalandra z frykcją do dzianin i tkanin WYNIKI

stopka